ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Çağdaş Türk Dünyasına Giriş TAR 400 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Sovyet Rusya`nın dağılması ve Türk cumhuriyetlerinin ortaya çıkışı ve Türkiye ile olan ilişkilerini özetler.
  2-Çağdaş Türk dünyası içinde Türkiye`nin yerini, Türk dünyasının çağdaş meselelerini değerlendirir.
  3-Derste aldıkları teorik bilgileri yapacakları araştırmalarda kullanır ve konu hakkında kendi yorumlarını yapar.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Doç.Dr. Mustafa Kalkan
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar SADIKOV H., R. ŞAMSUTDİNOV, (2000), Türkistan Çar Rassiyasi Müstamlakaçiligi Davrida, C. I, Toşkent. KIRIMER C. S., (1997), Rus Yayılmacılığının Tarihî Kökenleri, Ankara. CHALLEYE F., (1994), Mülkiyetin Tarihi, Terc. A. Kızgıntuğ, İstanbul RYWKIN M., (1975), Asya?daki Rusya, Terc. B. Tunç, İstanbul. BRZEZİNSKİ Z., (1992), Büyük Çöküş, Çev. G. Keskil, G. Pakkan, Ankara. DUGİN A., (2004), Rus Jeopolitiği, Çev. V. İmanov, İstanbul.
  Yardımcı Kitap KURAT A. N., (1987), Rusya Tarihi (Başlangıçtan 1917?ye Kadar), Ankara. RESULZADE M. E., (1993), Kafkasya Türkleri, Haz. Y. Akpınar, İ. M. Yıldırım, S. Çağın, İstanbul
  Dersin Amacı Çarlık Rusya?sının askeri ilerleme seyri içinde Orta asya sahasındaki yer altı ve yer üstü kaynaklarını ele geçirmesi, yayılımının nasıl gerçekleştiği ve bölge hâkimiyeti için Türk halklarının isyan hareketlerinin askeri direniş süreçlerine dönüşümü öğretilmeye çalışılacaktır.
  Dersin İçeriği Çarlık Rusyası, Türkistan, Sovyetler Birliği, Nüfus İskân Politikaları, Zenginlik Kaynakları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster