ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Türkiye Cumhuriyeti İktisat Tarihi TAR 437 GÜZ 2+0 S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Osmanlı Devleti`nin ekonomik yapısını açıklar.
  2-Osmanlı Devleti`nden devralınan ekonomik mirası ayırt eder.
  3-Erken Cumhuriyet Dönemi Türk ekonomisinin karakteristik özelliklerini analiz eder.
  4-Türkiye Cumhuriyeti`nin iktisadi gelişim sürecini tanımlar.
  5- Türkiye Cumhuriyeti`nin iktisadi gelişiminin siyasi hayat üzerine etkilerini değerlendirir.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Mehmet Şah Özcan
  Dersi Verenler

  1-)Araştırma Görevlisi Mehmet Şah Özcan

  Ders Yardımcıları Yok
  Kaynaklar Yahya S.Tezel, Cumhuriyet Döneminin İktisadi Tarihi, İstanbul, 1994. Şevket Pamuk, Osmanlı Ekonomisinde Bağımlılık ve Büyüme 1820-1913, İstanbul, 2005. Şevket Pamuk, Osmanlıdan Cumhuriyete Küreselleşme, İktisat Politikaları ve Büyüme, Seçme Eserleri-II, İstanbul, 2007. Afet İnan, İzmir İktisat Kongresi, Ankara, 1989. Gündüz Ökçün, Türkiye İktisat Kongresi, 1923-İzmir:haberler, belgeler, yorumlar, Ankara, 1968. Oktay Yenal , Cumhuriyetin İktisat Tarihi, İstanbul, 2003, Homer Kitabevi. Zafer Toprak, Türkiye?de Milli İktisat (1908-1918), Ankara, 1982. Zafer Toprak, Milli İktisat-Milli Burjuvazi; Türkiye?de Ekonomi ve Toplum (1908-1950), İstanbul, Korkut Boratav, Türkiye?de Devletçilik(1923-1950), Ankara, 1962. Korkut Boratav, Türkiye İktisat Tarihi, 1908-2005, Ankara, 2007 Tevfik Çavdar, Osmanlıların Yarı-sömürge Oluşu, İstanbul, 1970 Atatürk Döneminin Ekonomik ve Toplumsal Sorunları Sempozyumu, Tebliğler, Tartışmalar, İstanbul, 1977. İlhan Tekeli-Selim İlkin, Savaş sonrası Ortamında 1947 Türkiye İktisadi Kalkınma Planı, Ankara, 1974. İlhan Tekeli-Selim İlkin, 1929 Dünya Buhranında Türkiye?nin İktisadi Politika Arayışları, Ankara, 1977. Gülten Kazgan, Tanzimat?tan 21.yy Türkiye Ekonomisi, İstanbul, 1999 Ahmet Tabakoğlu İktisat Tarihi Toplu Makaleler 1,Kitabevi Yayınları. Ahmed Güner Sayar ,Osmanlı`dan 21. Yüzyıla Ekonomik, Kültürel Ve Devlet Felsefesine Ait Değişmeler, Ötüken neşriyat. A. Başer Kafaoğlu, Varlık Vergisi Gerçeği, Kaynak Yayınları, 2005.İlker Parasız, Türkiye Ekonomisi, Ezgi kitabevi, Bursa, 2003.Ahmet Fazıl Özsoylu, Türkiye Ekonomisi, Karahan Kitabevi, Adana, 2011.Çağlar Keyder, , Türkiye?de Devlet ve Sınıflar, , İletişim Yayınları, İstanbul, 2014.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin iktisadi gelişimi ile birlikte izlenen politikalar üzerine birikim sağlanması
  Dersin İçeriği Türkiye Cumhuriyeti Devleti`nin İktisadi faaliyetleri ve gelişimini incelemek.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster