ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Kimya KİM161 GÜZ-BAHAR 5+0 Fak./ Üni. BD 5
  Öğrenme Çıktıları
  1- Madde ve özelliklerini kavrar.
  2-Atomun yapısı ve periyodik cetvel sistematiğini kavrar.
  3-Atomların elektron düzenlerine bağlı olarak kimyasal bağları kavrar ve uygular.
  4-Kimyasal reaksiyonları ve hesaplamalarını kavrar ve uygular.
  5-Gazlar, sıvılar ve katıların ayırt edebilme özelliklerini kavrar ve uygular.
  6-Çözeltilerin kaynama ve donma noktaları, buhar basıncı gibi özelliklerini kavrar ve uygular.
  7-Reaksiyon hızı ifadesini kavrar ve uygular.
  8- Kimyasal denge ve kinetik konuları yardımıyla reaksiyon oluşumlarını kavrar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Doç. Dr. Ali KARAİPEKLİ
  Dersi Verenler

  1-)Doçent Dr Ali Karaipekli

  2-)Doçent Dr Hakan Çolak

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1) Petrucci, H.R., Harwood, S.W.,Genel Kimya,Çev. Uyar.T., Palme Yayıncılık, 2002, Ankara. 2) Chang, R. Genel Kimya:Temel Kavramlar, Palme Yayıncılık, 2011, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Bilimin diğer bir çok alanıyla ve insanın uğraştığı bir çok alanla ilgisi olan kimya dersinin öğrencilere teorik olarak kavratılması.
  Dersin İçeriği Madde ve Özellikleri, Atomun yapısı ve özellikleri, Periyodik tablo ve özellikleri, Kimyasal Reaksiyonlar ve hesaplamlar, Gazlar, Sıvılar, Sulu çözeltiler ve karışımlar, Katılar, Kimyasal kinetik, Kimyasal denge, Asitler ve bazlar Termodinamik, Elektrokimya.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster