ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  ANALYSIS II MATH102 BAHAR 4+2 Z 8
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral ile ilgili temel teoremleri ve ispatlarını kavrar.
  2-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integral ile ilgili hesaplama yöntemlerini kavrar.
  3-Belirli integral kullanarak düzlemsel bölgenin alanını, eğrinin yay uzunluğunu, dönel cismin yüzey alanını ve hacmini hesaplar.
  4-Has olmayan integralleri bilir ve yakınsaklıklarını araştırır.
  Ön Koşul -
  Ders Dili İngilizce
  Koordinatör Doç. Dr. Faruk Polat
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Şerifenur Cebesoy Erdal

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1) Ders notları K2) Calculus, Robert A. Adams, Addison Wesley k3) Teori ve Çözümlü Problemlerle Analiz I, Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev, İsmail Ekincioğlu, Seçkin Yayıncılık, 2007.
  Yardımcı Kitap [1] Analiz I, M. Balcı, Balcı Yayınlar, ISBN:978-9756683-02-6, 2008. [2] Yüksek Matematik 1, Hüseyin Halilov, Alemdar Hasanoğlu, Mehmet Can, Literatür yayıncılık, 2009. [3] Introduction to Real Analysis, Robert G. Bartle, Donald R. Sherbert, John Wiley&Sons.
  Dersin Amacı Tek değişkenli fonksiyonlarla ilgili integral kavramlarını öğretmek ve uygulamalarını yaptırmak.
  Dersin İçeriği Antitürev, belrsiz integral, değişken değiştirme metodu, kısmi integrasyon, indirgeme formülleri, binom integrali, Rieman toplamı, belirli integral, diferansiyel ve integral hesabın temel teoremi, alan,hacim, yay uzunluğu hesabı, has olmayan integraller
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster