ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Elektrik Elektroniğin Temelleri EEM113 GÜZ-BAHAR 3+0 Fakülte S 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Elektrik-Elektronik Mühendisliğinde kullanılan birimleri ve bu birimlerin temel birimler cinsinden karşılığını açıklar.
  2-Elektrik kavramı ile akım, gerilim, direnç tanımlarını ve akımın canlılar üzerindeki etkilerini kavrar.
  3-Elektrik ve elektronik devrelerde kullanılan bazı temel elemanları, uç denklemleri ile özetler.
  4-Bir devrede, eşdeğer direnci ifade eder.
  5-Lineer ve lineer olmayan dirençleri ve özelliklerini bilir.
  6-Bir devrenin formülasyonunu ve çözümünü, yasaları ve/veya teoremleri kullanarak ifade eder.
  7-Kondansatör ve indüktansın DA daki davranışlarını açıklar.
  8-Manyetik devrelerin özelliklerini özetler.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Yrd. Doç. Dr. İsmail TOPALOĞLU
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Linear and Nonlinear Circuits. O.L. Chua, C.A. Doser, E.S. Kuh, Mcgraw-Hill, 1987. 2. Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği?ne Giriş. Çeviren: Erhan Akın, Nobel Yayın Dağıtım, 2003.
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin temelini oluşturan bilgileri, elemanları, yasaları ve teoremleri öğretmek. Elemanların, bulundukları bir devrede tanım bağıntısına göre nasıl bir davranış gösterebileceğini tahmin edebilmeyi sağlamak. Bir devreye ilişkin formülasyonu oluşturmak. Bir devreyi, yasaları ve/veya teoremleri kullanarak çözmek.
  Dersin İçeriği Birim sistemleri. Elektriğin tanımı. İletkenler ve yalıtkanlar. Elektrik akımının etkileri. Devre elemanlarının sembolleri. Akım, gerilim ve direnç?in tanımları ve ölçülmesi. DA?ın tanımı. Voltmetre ve ampermetrenin ölçü sınırının genişletilmesi. Isının direnç üzerindeki etkisi. Eşdeğer direnç hesabı. Yıldız-üçgen direnç dönüşümleri. Lineer olmayan direnç tanımı. Gerilim ayarlama yöntemleri. Kirchhoff Yasaları. Direnç?in akım-gerilim ölçümüyle bulunması. Direnç?in Wheatstone köprüsü ile ölçülmesi. Elektriksel iş ve güç. Elektrik enerjisinin ısıya dönüşümü. Gerilim kaynağının, eşdeğer devresi, seri ve paralel bağlanması. Maksimum güç teoremi. Thevenin ve Norton eşdeğerleri. Kaynak dönüşümü. Thevenin ve Norton teoremleri. Süperpozisyon teoremi. Kondansatör, seri ve paralel bağlanmaları ve DA?daki davranışı. Manyetik devreler. İndüktansın yapısı ve tanımı. İndüktansın seri ve paralel bağlanması İndüktansın DA?daki davranışı. Histeresiz ve fuko kayıpları. Akımın kimyevi etkisi. Pil ve akümülatör. Elektromekanik enerji dönüşümü.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster