ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Matematiği I EEM 161 GÜZ 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonların limitini bulur,Tek değişkenli fonksiyonların sürekliliğini analiz eder
  2-Tek değişkenli fonksiyonların türevini alır ve grafiklerini çizer
  3-Maksimum-minimum problemlerini çözer
  4-Belirli integralleri hesaplar
  5-Analizin Temel Teoremini uygular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Ayhan ŞERBETÇİ
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Ayhan Şerbetçi

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Terziler M., Öner T., Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1, Palme Yayınevi, 2017, Ankara. (Kitabın Orjinali : Adams, R. A., Christopfer E., Calculus : A Complete Course, Pearson, 2010, Toronto.) K2-Balcı, M., Genel Matematik , Balcı Yayınları, 2006, Ankara K3-Halilov, H., Hasanoğlu A., Can , M., Yüksek Matematik, Literatür yayıncılık,2014, İstanbul
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencinin kendi disiplini ile ilgili matematiksel problemlerin çözümü için gerekli olan temel kavram ve konuları öğretmek
  Dersin İçeriği Reel sayılar ve sayı doğrusu, mutlak değer; düzlemde Kartezyen koordinat sistemi, doğrular ve denklemleri İkinci dereceden denklemlerin grafikleri; fonksiyonlar ve grafikleri; fonksiyonlar arasındaki işlemler ve Özellikleri Polinomlar ve rasyonel fonksiyonlar; trigonometrik fonksiyonlar Fonksiyonların limitleri; sonsuzda limitler ve sonsuz limitler; süreklilik Teğet doğrular ve eğimleri; türev ve türev alma kuralları Zincir kuralı; trigonometrik fonksiyonların türevleri; yüksek mertebeden türevler Ortalama Değer Teoremi ve uygulamaları; kapalı türev alma; ters fonksiyon ve türevi, Üstel ve logaritmik fonksiyonlar; doğal logaritma ve ters fonksiyonu Ters trigonometrik fonksiyonlar; hiperbolik fonksiyonlar Bağıl oranlar; belirsiz formlar. L- Hospital kuralı; ekstrem değerler ve birinci türev testi, Konkavlık ve büküm noktası, ikinci türev testi; asimptotlar ve grafik çizimleri Optimizasyon problemleri; lineer yaklaşım, Alan problemi, belirli integral ve Özellikleri; Analizin Temel Teoremi, Değişken değiştirme yöntemi; düzlem bölgelerinin alanları,
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster