ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Bilgisayar Destekli Teknik Resim EEM 121 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Teknik resim temel ilkelerini listeler
  2-CAD kavramını tanımlar ve uygulamalarını yorumlar
  3-Geometrik çizimleri yapar, izdüşüm ve görünüş çıkartır
  4-Perspektif resimleri ve görünüşleri ölçülendirir
  5-Kesit alma yöntemlerini uygular.
  6-Elektrik-Elektronik devre elemanlarını tanımlar ve çizer
  7-Bilgisayar kullanarak çizim yapar
  8-Elektrik-Elektronik Mühendisliği projelerini yorumlar
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Fatih KORKMAZ
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Fatih Korkmaz

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar 1. Kocabıçak Ü.,Teknik Resim ve AutoCAD, Sakarya Üniversitesi, 2008, Sakarya 2. Atabek H, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim Ders Notları, Sakarya Üniversitesi, 2008, Sakarya
  Yardımcı Kitap -
  Dersin Amacı Klasik teknik resim kurallarının yanı sıra yaygın kullanılan Bilgisayar Destekli Tasarım ve Çizim programları yardımıyla teknik resim uygulamalarını öğretmek
  Dersin İçeriği Teknik Resim`e Giriş. CAD Temel Giriş Temel çizim komutlarını ve nesne yakalama komutlarının kullanma, Basit geometrik çizimler Çizgi çeşitleri ve grupları, Veri girme yöntemleri, koordinat kavramı, çizim modlarını tanımlama Üç görünüş çizimi Ölçekler ve ölçülendirme prensipleri Elektrik sembol kütüphanesi oluşturma ve bloklama işlemleri Katman kavramı ve katman yönetimi, çizim paftaları oluşturma Proje kavramı, yönetmelikler, ada, pafta, vaziyet planı vb. kavramlar Kontrol kumanda devresi çizimleri Kat planı çizimi Elektronik Devre elemanları çizimi Elektrik Devre elemanları çizimi Elektrik-Elektronik devre çizimleri İç tesisat projesi çizimi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster