ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Mühendislik Matematiği II EEM 162 BAHAR 3+2 Z 5
  Öğrenme Çıktıları
  1-Tek değişkenli fonksiyonlar için belirsiz ve belirli integralleri hesaplar
  2-Belirli integral ile alan, hacim, yay uzunluğu ve yüzey alanı hesaplarını yapar
  3-Çok değişkenli fonksiyonlarda türev ve integral hesabı yapar
  4-Dizi ve serilerin yakınsaklığını inceleme yeteneğine sahip olur
  5-İki ve üç katlı integralleri hesaplar,Green, Diverjans ve Stoke teoremlerini uygular
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Prof.Dr. Halil Tanyer EYYUBOGLU
  Dersi Verenler

  1-)Profesör Dr Halil Tanyer Eyyuboğlu

  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar K1-Terziler M., Öner T., Kalkülüs Eksiksiz Bir Ders Cilt 1 ve Cilt 2, Palme Yayınevi, 2017, Ankara. (Kitabın Orjinali : Adams, R. A., Christopfer E., Calculus : A Complete Course, Pearson, 2010, Toronto.) K2-Balcı, Mustafa; Matematik Analiz II, Balcı Yayınları, 2011, Ankara K3-Musayev B., Alp M., Mustafayev N., Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz II, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara
  Yardımcı Kitap -
  Döküman -
  Dersin Amacı Öğrencinin kendi disiplini ile ilgili matematiksel problemlerin çözümü için gerekli olan temel kavram ve konuları öğretmek
  Dersin İçeriği Kısmi integrasyon yöntemi; basit kesirlere ayırma yöntemi Ters değişken değiştirme yöntemi; has olmayan integraller Dönel cisimlerin hacimleri; yay uzunluğu ve yüzey alanı Diziler ve yakınsama; sonsuz seriler; pozitif seriler için yakınsama testleri Mutlak ve koşullu yakınsama; kuvvet serileri; Taylor ve Maclaurin serileri Çok değişkenli fonksiyonlar; limit ve süreklilik; kısmi türev alma Yüksek mertebeden türevler; zincir kuralı; lineer yaklaşım Gradyant ve yönlü türev; kapalı fonksiyonlar ve Kapalı Fonksiyon Teoremi Maksimum ve minimum. Lagrange çarpanları yöntemi İki katlı integraller; Kartezyen koordinatlarda iki katlı integrallerin iterasyonu, İki katlı integrailerde değişken değiştirme; Kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller Üç katlı integraller; üç katlı integ railerde değişken değiştirme; Silindirikve küresel koordinatlarda üç katlı integraller Vektör ve skaler alanlar; çizgîsel integraller; yüzey integralleri Green, Diverjans ve Stoke teoremleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster