ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Genel Ekonomi TUR105 GÜZ 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Ekonomi ile ilgili temel kavram ve terimleri açıklar
  2-Ekonomide piyasa tiplerini karşılaştırır
  3-Arz ve talep arasındaki ilişkiyi açıklar
  4-Ekonomik analiz yöntemlerini kullanır
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin ÖZDEMİR
  Dersi Verenler

  1-)Doktor Öğretim Üyesi Mikail Kara

  2-)Doktor Öğretim Üyesi Hüseyin Özdemir

  Ders Yardımcıları Bölümün öğretim elemanları
  Kaynaklar Düzgün, R. (2015). Genel Ekonomi (Mikroekonomi, Makroekonomi), 1. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Yardımcı Kitap Dinler, Z. (2017). İktisada Giriş, 23. Baskı. Bursa: Ekin Yayınevi.
  Karl E. Case, Ray, C. Fair ve Sharon, M. Oster, Çev:Edit: Deliktaş, E., Karadağ, M. ve Güçlü, M. (2016). Ekonominin İlkeleri, 9. Baskıdan Çeviri. Ankara: Palme Yayıncılık.
  Orhan, O.Z. ve Erdoğan, S. (2015). Genel Ekonomi, 8. Baskı. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.
  Çelik, K. (2011). Genel Ekonomi, 3. Baskı. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
  Yazıcıoğlu, Y. (2015). Türkiye Ekonomisi, 1. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Ceylan, M. (2015). Ekonomi Mikro Makro, 2. Baskı. Ankara: Detay Yayıncılık.
  Dersin Amacı Ekonomi ile ilgili temel kavramlardan hareketle günlük hayatında karşılaştığı ekonomik terim ve analizlerin yorumlamasını yapabilecek düzeyde temel ekonomisi bilgisinin öğrencilere kazandırılması amaçlanmaktadır.
  Dersin İçeriği Öğrencilerle yüz yüze eğitim şeklinde işlenecek bu dersin içeriğinde Ekonominin Tanımı ve Temel Kavramları, Ekonomik Sistemler, Ekonomik Analiz Yöntemleri, Talep ve Talep Esnekliği, Arz Ve Arz Esnekliği, Fayda ve Üretici Dengesi, Maliyet Analizi, Piyasa Dengesi, Talep ve Arz Değişimlerinin Piyasa Dengesine Etkileri, Piyasa Çeşitleri: Tam Rekabet Piyasası, Piyasa Çeşitleri: Tekel (Monopol) Piyasası ve Piyasa Çeşitleri: Diğer Piyasalar konuları yer almaktadır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster