ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rekreasyon ve Animasyon Yönetimi REH210 BAHAR 3+0 Z 4
  Öğrenme Çıktıları
  1-Rekreasyon ve Animasyon kavramlarını tanımlar ve açıklar.
  2-Rekreasyon ve Turizm ilişkisini açıklar.
  3-Birey ve toplum yaşamında rekreasyonun önemini analiz eder.
  4-Yerel ve merkezi yönetimlerde halk için rekreasyonun nasıl planlanacağını analiz eder.
  Ön Koşul Bu dersin ön koşulu yoktur.
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gönül GÖKER
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÖZTÜRK
  Kaynaklar Hacıoğlu, N., Gökdeniz, A., Dinç, Y. (2017) Boş Zaman ve Rekreasyon Yönetimi: Örnek Animasyon Uygulamaları, Ankara: Detay Yayıncılık Hazar, A. (2014) Rekreasyon ve Animasyon, Ankara: Detay Yayıncılık
  Yardımcı Kitap Yaylı,A. (2014) Rekreasyona Giriş, Ankara: Detay Yayıncılık
  Dersin Amacı 1. Boş zaman ve rekreasyonun ne olduğu, turizm ile ilişkisi, hem insan hayatındaki hem de yerel ve bölgesel ekonomik kalkınmadaki yeri konusunda öğrencilerde temel bir kavrayış geliştirmek dersin temel amacını oluşturmaktadır.
  Dersin İçeriği Zaman, Çalışma Zamanı, Serbest Zaman, Boş Zaman ve Rekreasyon Tanımları Rekreasyonun Belirleyicileri, Rekreasyonun Tarihi İnsan Yaşamında Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi Çağdaş Toplumda Boş Zaman, Oyun ve Rekreasyonun Önemi Boş Zaman Davranışları ve Doğal-Kültürel Çevre Arasındaki İlişkiler Rekreasyon ve Turizmin Merkezi Olarak Boş Zaman; Boş Zaman, Rekreasyon, Oyun, Animasyon ve Turizm arasındaki ilişkiler Rekreasyon Turizmi ve Boş Zaman İlişkileri; Turizmin unsurları, turizm ürünleri. Rekreasyon kaynakları, turizmde çekicilikler ve rekreasyon ürünü; Rekreasyon ürününün değişik boyutları Gelişmekte olan kavramlar; Eko/ kırsal/ tarım/ yeşil/ sürdürülebilir/ özel ilgi turizmi Rekreasyon ve animasyon hizmet alanları. Rekreasyon tesisleri ve hizmetleri dağıtım sistemleri, rolleri ve aralarındaki ilişkiler. Kamu, özel sektör ve kar amacı gütmeyen toplumsal örgütlerin sunduğu rekreasyon fırsatları ve hizmetler Bir meslek alanı olarak rekreasyon ve animasyonun doğası Ağırlama hizmetlerinin bir bileşeni olarak animasyon ve animatörlük mesleği Sürdürülebilirlik kavramı ve ilkeleri, rekreasyon ve turizme uyarlanmaları Turizmin gelişiminde ve sürdürülmesinde rekreasyonun önemi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster