ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Uygulaması HDK 505 GÜZ-BAHAR 0+8 S 6
  Öğrenme Çıktıları
  1-Kadın ve ailesini bütüncül olarak değerlendirerek bakım planı uygular.
  2-Doğum eyleminde anne ve fetüsün izlemi ve değerlendirilmesini yaparak, kanıta dayalı uygulamaları bakıma katar.
  3-Yenidoğanın acil bakımını ve erken postpartum dönem hemşirelik bakımı uygular.
  4-Disfonksiyonel doğum eylemi takip eder.
  Ön Koşul Yok
  Ders Dili Türkçe
  Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Demet Aktaş Prof. Dr. Kubilay Vicdan Dr. Öğr. Üyesi Sakine Yılmaz
  Kaynaklar 1.Berkiten Ergin A, Kömürcü N (2008) Doğum Ağrısı ve Yönetimi, Bedray, İstanbul. 2. Black, J.M., & Hawks, J.H. (2005). Medical-Surgical Nursing: Clinical management for positive outcomes (7th). Philadelphia, Elsevier-Saunders, Volume 1-2. 3. Carpenito L. (2004) Çeviren: Erdemir F. Hemşirelik Tanıları El Kitabı. Ankara: 2005 Nobel Tıp Kitabevleri
  Yardımcı Kitap 1. Itano, J.K., & Taoka, K.N. (2005). Core Cirruculum for Oncology Nursing, (4rd Ed.) Philadelphia, Elsevier Saunders 2. Katzung, B.G (2004). Basic & Clinical Pharmacology, 9th Edition, Appleton&Lange Stamford 7.Gilbert E.S., Harmon, J.S. (2002), Yüksek Riskli Gebelik ve Doğum El Kitabı, Çev.Ed.:Taşkın L., Palme Yayıncılık, Ankara.
  Dersin Amacı Etik ilkeler doğrultusunda ve bütüncül yaklaşımla kaliteli ve güvenli bakımı vaka yönetimi çerçevesiyle yapabilmesi, Bakım planı uygulayabilmesi, Kadın ve ailesini bütüncül olarak değerlendirebilmesi, Kuramsal ve kanıta dayalı araştırmalardan elde edilen bilgiyi hemşirelik uygulamalarına entegre ederek kullanabilmesi beklenmektedir. Doğum eyleminde anne ve fetüsün izlemi ve değerlendirilmesi, kanıta dayalı uygulamalar yapabilmesi, yenidoğanın acil bakımı ve erken postpartum dönem hemşirelik bakımı uygulayabilmesi, doğum eyleminde kanıta dayalı uygulamalar analiz edebilmesi ve disfonksiyonel doğum eylemi takip edebilmesi beklenmektedir.
  Dersin İçeriği 1. Kadın ve ailesini bütüncül olarak değerlendirebilmesi, Bakım planı uygulayabilme 2. Doğum eyleminde anne ve fetüsün izlemi ve değerlendirilmesi, kanıta dayalı uygulamalar yapabilme 3. Yenidoğanın acil bakımı ve erken postpartum dönem hemşirelik bakımı uygulayabilme 4. Disfonksiyonel doğum eylemi takip edebilme.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster