ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Tanımı
 • Ders Adı Kodu Yarıyıl Teori+Uygulama (Saat) Havuz Statü AKTS
  Rus Dış Politikası ULS517 GÜZ-BAHAR 3+0 Fak./ Üni. S 7
  Öğrenme Çıktıları
  1-İç savaş, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşta SSCB`nin dış politikasını değerlendirir.
  2-SSCB`nin dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve uluslararası dinamikleri anlar.
  3-Yeltsin, Medvedev ve Putin dönemlerinde Rusya Federasyonu`nun dış politikasını değerlendirir.
  4-Rusya Federasyonu`nun dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve uluslararası dinamikleri anlar.
  Ön Koşul -
  Ders Dili Türkçe
  Dersin Koordinatorü Dr. Öğretim Üyesi Burçin CANAR
  Dersi Verenler -
  Ders Yardımcıları -
  Kaynaklar Erel Tellal, Uluslararası ve Bölgesel Gelişmeler Çerçevesinde SSCB-Türkiye İlişkileri (1953-1964), Ankara, Mülkiyeliler Birliği Vakfı Yayınları, 2000. Erel Tellal, "Zümrüdüanka: Rusya Federasyonu`nun Dış Politikası", SBF Dergisi, Cilt 65, Sayı 3, 2010, s. 189-236. Baskın Oran (ed.), Türk Dış Politikası Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler, Yorumlar, 2. B., Cilt I ve Cilt II, İstanbul, İletişim, 2001. Anthony Trawick Bouscaren, Soviet Foreign Policy: a Pattern of Persistence, New York, Fordham Univ. Pr., 1962. Frederic J. Fleron, Jr., Erik P. Hoffmann, Robbin F. Laird (eds.), Soviet Foreign Policy: Classic and Contemporary Issues, New York, Aldine de Gruyter, 1991. Jeffrey Mankoff, Russian Foreign Policy: the Return of Great Power Politics, Lanham, Md., Rowman & Littlefield, 2009.
  Yardımcı Kitap Roman Solchanyk, Ukraine and Russia: The Post-Soviet Transition, New York, Rownan&Littlefield Publishers, 2001. Foreign Policy Concept of the Russian Federation, November 30, 2016, http://www.mid.ru/en/foreign_policy/official_documents/asset_publisher/CptICkB6BZ29/content/id/2542248 (Erişim Tarihi 8 Ağustos 2017). Duygu B. Sezer, "Peaceful Coexistence: Turkey and the Near East in Soviet Foreign Policy", The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 481, 1985, p. 117-126.
  Döküman -
  Dersin Amacı Bu ders, SSCB döneminde ve SSCB`nin dağılması sonrasında uluslararası, bölgesel ve iç dinamikler çerçevesinde Moskova`nın dış politikasını incelemeyi hedeflemektedir.
  Dersin İçeriği Bu derste Sovyet dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler, iç savaş, iki savaş arası dönem, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaşta Moskova`nın dış politikası, 1990`larda ve 2000`lerde Rusya Federasyonu`nun dış politikasını belirleyen iç, bölgesel ve küresel dinamikler, Yeltsin, Medvedev ve Putin dönemlerinde Rus dış politikası incelenecektir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster