ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ölçme bilgisi kapsam ve çeşitleri K1; Tanım, Kapsam
  2 Ölçü birimleri, ölçek kavramı K1: Ölçü Birimleri
  3 Basit ölçme aletleri ve yapılan işlemler K1: Basit Ölçme Aletleri ve Bunlarla Yapılan İşlemler
  4 Alanların ölçülmesi K1: Alanların Ölçülmesi
  5 Alanların hesaplanması K1: Alanların Ölçülmesi
  6 Düşey mesafelerin ölçülmesi K1: Yüksekliklerin (Düşey mesafelerin Ölçülmesi) K2: Yükseklik Ölçülmesi
  7 Fiziksel ve Geometrik metod ile yüksekliklerin belirlenmesi K1: Yüksekliklerin (Düşey mesafelerin Ölçülmesi) K2: Yükseklik Ölçülmesi
  8 Ara Sınav
  9 Nivelman aletleri K1: Nivelman Aletleri
  10 Nivelman çeşitleri K1: Nivelman Çeşitleri
  11 Nokta nivelman K1: Nivelman Çeşitleri
  12 Profil nivelman (Enine profil) K1: Nivelman Çeşitleri
  13 Profil nivelman (Boyuna profil) K1: Nivelman Çeşitleri
  14 Profillerin çizimi (Karelaj yöntemi) K1: Nivelman Çeşitleri
  15 Tesviye eğrilerinin çizimi K1: Nivelman Çeşitleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster