ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Harita ve Mekansal Bilgi, Veri, Bilgi ve Haberleşme, Sistem, Bilgi Sistemi, Mekansal Bilgi Sistemleri, Sayısal Haritalar 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  2 Arazi Bilgi Sistemleri, Coğrafi Bilgi Sistemleri, Yerküre ve Coğrafya Kavramı, Coğrafi Bilgi Sisteminin Tarihsel Gelişimi, Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri ve Objenin Tanımlanması, Coğrafi Bilgi Sisteminde Boyut Kavramı 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  3 Coğrafi Bilgi Sisteminde Veri Tipleri, Geometrik Veriler, Vektör Veriler, Raster Veriler, Tematik (Konusal) Veriler (Öznitelik Verileri), Topoloji 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  4 Coğrafi Bilgi Sisteminin Bileşenleri, Coğrafi Bilgi Sistemi Donanım Bileşenleri, Veri Toplama ve Giriş Donanımı, Kullanıcı Yüzeyi (İletişim) Yazılımları, Bilgi Sunuş Elemanları (Çıktı Araçları), Coğrafi Bilgi Sistemi Yazılım Bileşenleri, Veri Giriş ve Doğrulama Yazılımları 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  5 Coğrafi Veriler, Kartoğrafik Amaçlı Sayısal Coğrafi Verilerin Toplanması, Uzaktan Algılama ve Görüntü İşleme, Fotogrametrik Ölçmeler, Yersel Ölçmeler 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  6 Sayısallaştırma İle Coğrafi Verilerin Elde Edilmesi, Kullanıcılar 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  7 Vektör-Raster ve Raster-Vektör Dönüşümü, Otomatik Sayısallaştırma (Tarama) 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri, İlişkisel Veri Bankası Modeli, Hiyerarşik Veri Bankası Modeli, Ağ Veri Modeli 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  10 CBS yazılımlarının tanıtımı 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  11 Meslek alanında CBS tasarımı ve uygulanması esasları, Örnek CBS modeli oluşturma aşamaları 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  12 Örnek CBS modelinde sistem tasarımı, veri girişi ve editleme 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  13 CBS modeli üzerinde Mesleki amaçlı sorgulama ve analizler 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  14 CBS Model üzerinde Mekansal analizler 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  15 CBS de veri çıkışı ve veri sunum olanakları 1 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır. 2 no`lu kaynaktan ilgili bölüm okunmalıdır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster