ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı, kapsamı ve hedeflerinin anlatılması K2: Bölüm 4 okunmalıdır.
  2 Peyzaj tasarım aşamalarının anlatılması. Çalışma alanı hakkında bilgi verilmesi K1:Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 4 okunmalıdır.
  3 Arazi çalışmasının gerçekleştirilmesi Çalışma alanı ile ilgili veri toplanmalıdır.
  4 Hâlihazır haritanın (vaziyet planı) hazırlanması K1: Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  5 Alan envanter ve analizinin (Sörvey çalışması) yapılması. Kişisel isteklerin analizi ve ihtiyaç programının çıkarılması K1: Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  6 Konsept planın (Leke planı) hazırlanması K1: Giriş bölümü okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  7 Ön proje (Öneri plan/Avan proje) tasarımının geliştirilmesi K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Ön proje (Öneri plan/Avan proje) tasarımının geliştirilmesi K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  10 Yapısal master planın (Kesin proje) hazırlanması K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  11 Yapısal master planın (Kesin proje) hazırlanması K1: Giriş bölümü ve Bölüm 2 okunmalıdır. K2: Bölüm 6 okunmalıdır.
  12 Bitkisel master planın (Kesin proje) hazırlanması K1: Giriş bölümü ve Bölüm 3 okunmalıdır. K2: Bölüm 8 okunmalıdır. K3: Bölüm 5 okunmalıdır. K4: Bölüm 9 okunmalıdır.
  13 Bitkisel master planın (Kesin proje) hazırlanması K1: Giriş bölümü ve Bölüm 3 okunmalıdır. K2: Bölüm 8 okunmalıdır. K3: Bölüm 5 okunmalıdır. K4: Bölüm 9 okunmalıdır.
  14 Detay çizimlerinin yapılması K1: Giriş bölümü ve Bölüm 5 okunmalıdır. K2: Bölüm 7 okunmalıdır.
  15 Kesit, görünüş ve perspektiflerin çizilmesi K1: Giriş bölümü okunmalıdır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster