ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki hücreleri ve yapıları hakkında genel bilgiler, hücrede bulunan organellerin yapıları ve hücredeki fonksiyonları hakkında genel bilgiler. K1 ve K2 den 1. Bölüm okunmalıdır.
  2 Suyun yapısı ve özellikleri, suyun taşınmasında cereyan eden olaylar. Suyun bitki fizyolojisinde önemi K2 den 2. Bölüm okunmalıdır.
  3 Su potansiyeli, hücrenin su potansiyelini oluşturan etmenler, su potansiyel farkı ve hücreye suyun girişi ve çıkışı, hücre hacmindeki değişiklik ile turgor basıncı arasındaki ilişki. K1 den 2. Bölüm okunmalıdır.
  4 Toprakta su ve suyun yarayışlılığı, suyun alınması ve taşınmasında rol oynayan kök sistemi, kökün yapısı, fotosentez ürünlerinin kök sitemine aktarılması, suyun alınması ve kök sisteminde taşınması, ksilemin yapısı ve suyun ksilemde taşınma mekanizmaları. K1 den 3. ve 4. Bölüm okunmalıdır.
  5 Transpirasyon mekanizmaları, transpirasyon birimi, hızı ve oranı, stomaların yapısı, büyüklük ve bitkideki dağılımları, açılıp kapanma mekanizmaları ve buna etki yapan etmenler. K1 den 3. ve 4. Bölüm okunmalıdır.
  6 Transpirasyonu belirleme yöntemleri, transpirasyonu azaltma yöntemleri ve sıvı şekilde su yitmesi (Gutasyon-Eksüdasyon). K1 den 4. Bölüm okunmalıdır.
  7 Bitki-toprak ilişkisi, topraklarda iyon adsorbsiyonu ve değişimi, toprak pH?sı, kök gelişimi ve besin elementlerinin yarayışlılığı, bitki köklerinin besin elementi absorbsiyon yöreleri, besin elementlerinin kök etki alanına taşınması. K2 den 3. ve 4. Bölüm okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Bitki kökleri tarafından besin elementlerinin alınması, besin elementlerinin absorbsiyonunda temel ilkeler, bitki besin elementlerinin alınmasında mikoriza fungusunun etkinliği. K1 den 5. Bölüm okunmalıdır.
  10 Bitki besin elementlerinin hücre membranlarında taşınması, besin elementlerinin ksileme radyal taşınması ve ksileme yüklenmesi, bitki yaprakları tarafından besin elementlerinin alınması. K1 den 5. Bölüm okunmalıdır.
  11 Fotosentezin tanımı, önemi ve tarihi gelişimi, fotosentezin oluşumunda görev yapan pigmentler, fotosentezin oluşumunda görev yapan ışık enerjisi ve özellikleri. K1 den 6. Bölüm okunmalıdır. K2 den 7. Bölüm okunmalıdır.
  12 Fotosentezde cereyan eden asal tepkimeler, döngüsel ve döngüsel olmayan fotofosforilizasyon, C3, C4 ve KAM bitkilerinde karbondioksit özümlemesi, nişasta ve sakkaroz sentezi, fotosentezi etkileyen etmenler. K1 den 7. Bölüm okunmalıdır. K2 den 7. Bölüm okunmalıdır.
  13 Fotosentez ürünlerinin taşınması, floemde taşınma mekanizmaları, fotosentez ürünlerinin bitkideki dağılımları. K1 den 11. Bölüm okunmalıdır.
  14 Bitkilerde solunum ve önemi, solunum ve fotosentezin karşılaştırılması, solunuma etki yapan etmenler. K1 den 11. Bölüm okunmalıdır. K2 den 8. Bölüm okunmalıdır.
  15 Vejetatif büyümü, generatif büyüme (çiçek oluşumu), embriyo oluşumu, tohum ve meyve oluşumu. K1 den 13. Bölüm okunmalıdır. K2 den 11. Bölüm okunmalıdır.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster