ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ekolojinin tanımı, Ekolojinin Tarihsel Gelişimi, Ekolojinin Konusu ve Bölümleri, Ekolojinin Diğer Bilim Dalları ile İlişkisi, Peyzaj ekolojisinde temel kavramlar K1:Bölüm 1 Ekolojinin konusu ve kapsamı okunmalıdır. K2: Bölüm 1 okunmalıdır. K3: Bölüm 1 ekoloji bilim dalına ait temel kavramlar okunmalıdır.
  2 Dünya nüfus dinamikleri ve besin dengesi, Ekosistem kavramı, biyolojide hiyerarşi düzeni K1: Bölüm 2 ve 4 okunmalıdır. Bölüm 9 da 1. Kısım okunmalıdır. K2: Bölüm 2 Ekolojik sorunlar okunmalıdır.
  3 Ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı, Karasal ekosistemler, Tatlı su ekosistemleri K1: Bölüm 3 Ekosistemlerin sınıflandırılması ve Bölüm 10 okunmalıdır. K3: Bölüm 1 ekosistem ve orman ekosistemleri konusu okunmalıdır.
  4 Ekosistemlerin sınıflandırılması ve büyük ekosistemlerin dağılışı, Deniz ekosistemleri K1: Bölüm 3, Bölüm 6 ve 10 okunmalıdır. K3: Bölüm 1 Ekosistem analizleri konusu okunmalıdır.
  5 Peyzajın unsurları, yama ve matris ilişkileri K1: Bölüm 9 peyzajın unsurları okunmalıdır.
  6 Bitki ve hayvan kültür formlarının ortaya çıkışı, doğal ve tarım ekosistemlerinin evrimi, biyoçeşitlilik K1: Bölüm3, 6 ve 7 okunmalıdır. Bölüm 9 komünite ve peyzaj düzeyinde biyoçeşitlilik incelenmelidir. K2: Bölüm 5. okunmalıdır.
  7 Habitatlar, habitat bölünmeleri, bölünmüş peyzajların türler üzerine etkileri, ekolojik ağlar K1: Bölüm 7 Habitat, Ekolojik Niş konuları okunmalıdır. Bölüm 9 peyzajın unsurları okunmalıdır. K2: Bölüm 5 okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Çevre faktörleri, zaman ve mekan ilişkisi K1: Bölüm 9 zaman ve mekan ölçeği okunmalıdır. K2: Bölüm 1, 2 ve 4 çevre, çevre eğitimi okunmalıdır.
  10 Topoğrafya ve peyzaj geometrisi K1: Bölüm 9 peyzaj geometrisi okunmalıdır.
  11 Toprağın formasyonu K1: Bölüm 5 Toprak Karasal Ekosistemlerin Düzenleyici Bileşeni bölümü okunmalıdır. K3: Bölüm 2 toprak faktörü konusu okunmalıdır.
  12 Toprak teriminin anlamı, toprakların oluşumu, toprak dokusu ve toprak yapısı K3: Bölüm 3 toprağın fiziksel özellikleri ile diğer faktörler arasındaki karşılıklı ilişkileri ve 4. Bölümde verimlilik anlamı ve ölçüsü konuları okunmalıdır.
  13 Toprak besin maddeleri ve bitki ile ilişkileri K3: Bölüm 3 toprağın diğer faktörlerle arasındaki ilişkiler konuları okunmalıdır.
  14 İklim, toprak, bitki etkileşimi, insan tasarımlı peyzajlar, ekolojik tasarım örnekleri K1: Bölüm 9 okunmalıdır. K3: Bölüm 2 iklim faktörü konusu okunmalıdır.
  15 Günübirlik arazi çalışması Arazi örneği yerinde incelenmelidir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster