ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin amacı kapsamı, dönem boyunca yapılacak çalışmalar hakkında bilgilendirmenin yapılması, öneri ve isteklerin değerlendirilmesi K1:Giriş Bölümü Okunmalıdır.
  2 Rekreasyon kavramı ile ilgili çeşitli tanımlar, serbest zaman tanımı, serbest zamanı etkileyen faktörler, serbest zamanının temel fonksiyonları K1: İlgili Bölüm Okunmalıdır. K2:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  3 Rekreasyonun tarihçesi ve özellikleri, rekreasyonel etkinliklerin işlevleri, rekreasyonun çevresel etkileri K1: İlgili Bölüm Okunmalıdır. K2:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  4 Rekreasyon talebini etkileyen etmenler, rekreasyonun potansiyelini etkileyen etmenler, rekreasyonel talebi biçimlendiren değişkenler K2:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  5 Rekreasyonun sınıflandırılması K3:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  6 Rekreasyon kaynakları, rekreasyon kaynak, kullanımların ve alanların sınıflandırılması K3:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  7 Rekreasyon Olanakları Spektrumu K3:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Rekreasyonel taşıma kapasitesi K4:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  10 Arazi Alan çalışması yapılmalıdır.
  11 Planlama kavramı, Rekreasyonel Planlama ve Aşamaları K5:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  12 Rekreasyonel Planlamada Teoriden Pratiğe Amaçların Analizi ve Alternatifler K6:İlgili Bölüm Okunmalıdır.
  13 Ülkemizde rekreasyonla ilgili yasal düzenlemeler ve planlama ile ilgili birimler İlgili web siteleri incelenmelidir.
  14 Kentsel ve Kırsal Rekreasyon Planlama Uygulama Örnekleri İlgili web siteleri incelenmelidir.
  15 Rekreasyon planlamasında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri Yardımcı kaynakların ilgili bölümleri incelenmelidir
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster