ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Tasarım aracı olarak bitki materyalinin özellikleri ve tasarımda fonksiyonel ve estetik düşünceler K1: okunmalıdır.
  2 Bitkilerin strüktürel özellikleri, bitki kategorileri ve ağaçlarla yapılan bitkilendirmeler K2: okunmalıdır.
  3 Bitkilerle mekan oluşturma, mekanların kullanımı ve mekansal kompozisyonun elemanları K3: okunmalıdır.
  4 Bitkilerle mekan oluşturma, Bileşik mekanlar: doğrusal, küme ve iç içe geçmiş mekan organizasyonları K3: okunmalıdır.
  5 Mekan hiyerarşisi: fonksiyona göre mekan hiyerarşisi, komşu mekanlar ve bağlantılı mekanlar arasında geçişler, geçiş mekanları ve geçiş zonları K3: okunmalıdır.
  6 Bitki toplumları ve tasarımda örtü tabakaları: bitki toplumlarında yetişme ortamı faktörleri K1: okunmalıdır.
  7 Rekabet, yayılış K4: okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Strüktür bitkilendirmesi: koru ormanları, karışık bitkilendirme, dikim aralığı, grupların büyüklüğü, kısa boylu ağaç karışımları, çalı tabakası, sık çalılıklar, orman eteği, orman kuşakları K1: okunmalıdır.
  10 Canlı çitler: kırsal mekanda çitler için uygun olan türler; karışık çitler, kentsel mekanda formel ve informel çitler, ağaçlarla oluşturulan çitler: Yol ağaçları: uygun olan türler, dikim aralıkları ve dikim tekniği K1: okunmalıdır.
  11 Dekoratif bitkilendirmeler: Yastıklar ve Bordürler Bordür ve Yastıkların Büyüklüğü ve Şekli Bordür ve Yastıkların Bitkilendirilmesi Kompozisyon ve Ölçeği Vurgular Gruplar Bitkilendirme Desenleri Ekolojik Dekoratif Bitkilendirme Bitki Dikim Aralıkları Dikim Şekli K1: okunmalıdır.
  12 Dekoratif bitkilendirmeler: yükseltilmiş yastıklar, saksılar, duvarlar, pergolalar, kafesler ve ahşap çitler, özel yetişme ortamları için dekoratif bitkilendirmeler K1: okunmalıdır.
  13 Bitkilendirme çalışmaları: başlangıç safhası, analiz ve sentez; bitkilendirme hazırlanması, bitkilendirme keşif raporunun hazırlanması K1: okunmalıdır.
  14 Proje hazırlama K1: okunmalıdır. Projenin hazırlanması
  15 Proje hazırlama K1: okunmalıdır. Projenin hazırlanması
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster