ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Ders içeriği ve genel çalışma alanları K1:Kamp alanları ile ilgili kavramsal konular okunmalıdır. K2: Planlama ile ilgili konular incelenmelidir. K3: Rekreasyonel Planlama ile ilgili konular incelenmelidir.
  2 Kamp Alanı Olgusu, Kamping mevsimi, Kamping ücretleri K1:Bölüm 5 Kamp alanları planlanması K2: Bölüm 4 Tasarım, araştırma ve hazırlık bölümü okunmalıdır. K4: Kamping Olgusu , mevsimi, ücretleri bölümü okunmalıdır.
  3 Kamp Alanı Olgusu, Kamping gereksinimleri ve araçları, Kamp alanı tipleri K4: Kamping Olgusu , kampçıların alışkanlıkları, kamp alanı tipleri bölümleri okunmalıdır.
  4 Kamp Alanı Olgusunun Gelecekteki Durumu, Kamping Alışkanlığı, Kamping Donanımları K4: Kamping olgusunun gelecekteki durumu okunmalıdır.
  5 Boş zaman ve tatil olgusu, Özel kampların gelişmesi K4: Boş zaman ve özel kamp alanlarının gelişmesi bölümü okunmalıdır.
  6 Kamp Alanı Geliştirme, Planlama yaklaşımı, Temel politikaya ilişkin kararlar, Kamp Alanı İşletmeciliği K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4: Kamp alanlarının planlaması temel kararlar ve yaklaşımı okunmalıdır.
  7 Kamp Alanı Geliştirme, Planlama yaklaşımı, Temel politikaya ilişkin kararlar, Kamp Alanı İşletmeciliği K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı bölümü okunmalıdır.
  8 Ara Sınav
  9 Kamp Alanı Geliştirme, Ekonomik Uygunluk, Ön çalışmalar, Gelirin tahmini, Maliyet tahmini, Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı Planlama ve Tasarımı, Bölgesel faktörlerin değerlendirilmesi, Arazi, Tesisler K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı ve ekonomik uygunluk bölümleri okunmalıdır
  10 Kamp Alanı Geliştirme, Ekonomik Uygunluk, Ön çalışmalar, Gelirin tahmini, Maliyet tahmini, Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı Planlama ve Tasarımı, Bölgesel faktörlerin değerlendirilmesi, Arazi, Tesisler K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı ve ekonomik uygunluk bölümleri okunmalıdır.
  11 Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı Planlama ve Tasarımı, Kamp alanı planlaması, Tesislerin tasarımı K1: Kamp alanları planlaması bölümü okunmalıdır. K3: Rekreasyonel planlama ile ilgili bölümler okunmalıdır. K4:Kamp planlama yaklaşımı bölümü okunmalıdır.
  12 Kamp Alanı Geliştirme, Kamp Alanı İşletmeciliği, Sezonun belirlenmesi, Müşteri ilişkileri, Çalışma ve bakım K4:Kamp alanı işletme bölümü okunmalıdır.
  13 Kamp Alanlarında Kullanılabilecek Bazı Detaylar K4: Kamp alanlarında kullanılabilecek bazı detaylar incelenmelidir.
  14 Ülkemizden ve Dünyadan Kamp Alanı Örnekleri Örnekler incelenmelidir.
  15 Ülkemizden ve Dünyadan Kamp Alanı Örnekleri Örnekler incelenmelidir.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster