ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Bitki yetiştirme ortamlarına giriş, bitki yetiştirme ortamlarının tarihsel gelişimi ve süs bitkilerinde kullanımı.
  2 Süs bitkileri yetiştirme ortamları ile ilgili bazı temel kavramlar.
  3 Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan malzemelerin seçimi. Topraklı ve topraksız bitki yetiştirme ortamlarının karşılaştırılması.
  4 Toprak ve toprak kullanılan bitki yetiştirme ortamları.
  5 Organik yetiştirme ortamları (torf) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  6 Organik yetiştirme ortamları (ağaç kabukları, talaş) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  7 Organik yetiştirme ortamları (atık mantar kompostu, cocopeat) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  8 Ara Sınav
  9 İnorganik yetiştirme ortamları (kum, çakıl) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  10 Genleşmiş veya yakılmış agregatlar (vermikulit, perlit, kaya yünü, pomza, zeolit) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  11 Plastik materyaller ( genleşmiş plastik yumaklar, üre-formaldehit köpük reçinesi, poliüretan köpük, iyon değişim reçineleri) ve süs bitkilerinde kullanımı.
  12 Süs bitkileri yetiştirme ortamlarında kullanılan besin çözeltisinin hazırlanışı.
  13 Hidroponik ve aquaponik yetiştirme sistemleri
  14 Yetiştirme ortamlarının avantaj ve dezavantajları.
  15 Yetiştirme ortamlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster