ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Türkiye doğal peyzajı dersinin genel içeriği, ders ödevleri hakkında genel bilgiler K1, K2; Giriş
  2 Peyzajın doğal elemanları ve özellikleri (hava, su, toprak, bitki örtüsü, topografya, vb.) K1, K2; Giriş
  3 Türkiye`nin iklim özellikleri K3, Türkiye`nin iklimi
  4 Türkiye`nin bitki örtüsü özellikleri (orman, mera, tarım alanı, vb. durumu) K4; Türkiye vejetasyonu; K5: Türkiye ormanları
  5 Türkiye`nin genel jeolojik yapısı ve büyük toprak grupları K2 and K6: Türkiye jeolojisi ve büyük toprak grupları
  6 Türkiye topografyası ve havza durumları K1, K2: Türkiye`nin morfolojik yapısı
  7 Türkiye`nin akarsu, göl ve sulakalan özellikleri K1, K2: Türkiye`nin morfolojik yapısı
  8 Ara Sınav
  9 Marmara Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  10 Güneydoğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  11 Akdeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  12 Karadeniz Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  13 İç Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  14 Ege Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  15 Doğu Anadolu Bölgesi peyzaj özellikleri (öğrenci sunumu ve ders anlatımı) K1, K2, K3, K4, K5, K6. Bölge ile ilgili kısımlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster