ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Öğretimle ilgili temel kavramlar
  2 Sınıf yönetimi ve kurallar
  3 Açık bir sistem olarak Öğretim ve amaçlar/Hedefler
  4 Öğretme-öğrenme yaklaşım ve kuramları/uygulama
  5 Eğitim programları ve öğretim faaliyetleri
  6 Öğretim ilkeleri ve stratejileri
  7 Öğretimde kullanılan araç ve gereçler
  8 Ara Sınav
  9 Eğitimde ölçme ve değerlendirme
  10 Öğretim yöntem ve teknikleri / uygulaması
  11 Öğretim yöntem ve teknikleri/ uygulaması
  12 Öğretim yöntem ve teknikleri/ uygulaması
  13 Öğretim planı geliştirebilme
  14 Plana göre örnek bir ders konusu hazırlama / Uygulama
  15 Plana göre örnek bir ders konusu hazırlama / Uygulama
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster