ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Yönetimde temel kavramlar ve kuramlar
  2 Etkin yönetimin esasları/ toplam kalite Yönetimi
  3 Etkin liderlik ve özellikleri
  4 Organizasyon yapıları ve hemşirelik bakım sunumunun organizasyonu
  5 Sağlık bakım sistemi
  6 Sağlık meslekleri, sağlık ekibi rol ve yapıları
  7 Hemşirelik hizmetlerinin yeniden örgütlenmesi
  8 Ara Sınav
  9 Mali-idari-destek-teknik hizmetler
  10 Yönetime yardımcı teknikler/ Kriz ve zaman yönetimi
  11 Personelin değerlendirilmesi/ İnovasyon-yenilik/yaratıcılık/Teknolojinin kullanımı/lojistik hizmetler
  12 Sağlık yönetiminde değerler ve etik
  13 Kurum değerlendirme(SWOT) iş analizi
  14 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
  15 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi /Uzman görüşü
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster