ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş, dersin içeriği ve amacının açıklanması
  2 Etik, Deontoloji Kavramları
  3 Eski Uygarlıklarda Tıp
  4 Ünlü Hekimler
  5 Türkiye`de ve Dünyada Hemşirelik Mesleğinin Tarihsel Gelişimi
  6 Hemşirelik Kanunu, Hemşirelik Yönetmeliği, Hemşirelik Mesleğinin Bağlı Olduğu Hukuki Metinler
  7 Etik, Etik Kuramlar
  8 Ara Sınav
  9 Etik İlkeler, Meslek Etiği, Tıbbi Etik, Hemşirelikte Etik, Hemşirelik Etik Kodlar
  10 Etik Yönüyle Mahremiyet
  11 Etik Yönüyle Kürtaj Yardımcı Üreme Teknikleri
  12 Etik Yönüyle Ötenazi
  13 Etik Yönüyle DNR
  14 Etik Yönüyle Organ ve Doku Nakli
  15 Araştırma ve Yayın Etiği
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster