ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin tanıtımı, hedef ve beklentilerin gözden geçirilmesi, liderlik ile ilgili kavramlar Liderlik ve liderlik teorilerine giriş.
  2 Hemşirelikte liderliğe tarihsel bakış (ödev hazırlığı: Biyografisi verilen bir hemşire liderin, hemşirelik uygulamalarındaki rol, işlevlerini içeren bir bildirim hazırlama)
  3 Liderlikte yeni yaklaşımlar: Transformasyonel liderlik, Transaksiyonel liderlik, Hizmetkar liderlik.
  4 Liderlikte yeni yaklaşımlar; Otantik liderlik, Kuantum liderlik
  5 Liderlikte yeni yaklaşımlar; Stratejik liderlik, Etik liderlik
  6 Etki süreci olarak liderlik, Güç ve güçsüzlük
  7 Güç eylem planı (Sınıf egzersizi: güçlü ve güçsüz yönlerim. Güçsüz yönlerimi iyileştirmek için neler yapabilirim?)
  8 Ara Sınav
  9 Motivasyon ve liderlik (Sınıf egzersizi: motivasyon sözleşmesi hazırlama)
  10 Vizyon geliştirme-Vizyoner liderlik
  11 Vizyon geliştirme-Vizyoner liderlik (ödev hazırlığı: bireysel vizyon geliştirme)
  12 Bireysel liderlik ve bireysel liderliğin gücünü değerlendirme
  13 Konumlandırma: bireysel konumlandırma (ödev hazırlığı: bireysel mesleki konumlandırma bildirimi hazırlama
  14 Konumlandırma: mesleki konumlandırma (ödev hazırlığı: mesleki konumlandırma bildirimi hazırlama)
  15 Dersin genel değerlendirilmesi ve geri bildirimlerin alınması
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster