ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 21. Yüzyılda ruh sağlığı, koruyucu ruh sağlığı hizmetleri, Dünya ve ülkemizde toplum ruh sağlığı hizmetleri ve ruh sağlığı hemşireliğinin rolü +klinik eğitim
  2 Ruh sağlığı ve hastalıklarında hemşirelik süreci, terapötik ortam, hasta kabul ve taburculuk süreci +klinik eğitim
  3 Ruhsal hastalıklara neden olan etmenler, ruhsal bozukluklardaki genel belirtiler, ruhsal durum değerlendirmesi+klinik eğitim
  4 Birincil, ikincil, üçünçül koruma kavramları ve ailenin terapötik değerlendirilmesi+klinik eğitim
  5 Gelişim dönemleri, Çocuk Ruh Sağlığı Sorunları, Stres ve Kriz kavramı, Anksiyete, Somotoform ve Dissosiyatif bozukluklarda hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  6 Şizofreni ve diğer psikotik bozukluklar ve hemşirelik bakımı +klinik eğitim
  7 Duygu durum bozuklukları, organik ruhsal bozukluklar ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  8 Ara Sınav
  9 Madde kullanım bozuklukları ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  10 Kişilik bozuklukları ve hemşirelik bakımı +klinik eğitim
  11 Cinsel sağlık ve cinsel işlev bozuklukları ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  12 Yeme-uyku bozuklukları ve hemşirelik bakımı+klinik eğitim
  13 Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliği+klinik eğitim
  14 Psikofarmakoloji+klinik eğitim
  15 Psikoterapiler- acil psikiyatri- psikiyatride hasta hakları+klinik eğitim
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster