ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Okul sağlığının tanımı ve tarihçesi/Geliştirilen yeni okul sağlığı yaklaşımları
  2 Okul sağlığı hemşireliğini tarihçesi, rol ve sorumlulukları
  3 Okul çocuğunun özellikleri
  4 Okul çevre sağlığını teknik açıdan kontrol etme
  5 Okul çevre sağlığını sıhhi açıdan kontrol etme
  6 Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi
  7 Okul çocuğu ve adölesanların büyüme ve gelişme, görme, işitme sağlığının izlemi
  8 Ara Sınav
  9 Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Beslenme, fiziksel aktivite, hijyen)
  10 Okul sağlığını koruma ve geliştirme (Aşılama, sigara, alkol ve madde kullanımı)
  11 Okul sağlığı sorunlarına yaklaşım-Acil durumlar, bazı yakınmalar, Enfesiyon hastalıkları
  12 Okul Sağlığı sorunlarına yaklaşım- Beslenme, deri ve ürogenital sistem hastalıkları
  13 Okul çocuklarında ruh sağlığı sorunları/Okul çocuklarında şiddet ve istismar
  14 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi
  15 Ödev ve çalışmaların değerlendirilmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster