ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Maddenin özellikleri ve ölçümü
  2 Atomlar ve atom kuramı
  3 Kimyasal bileşikler
  4 Kimyasal tepkimeler
  5 Sulu çözelti tepkimelerine giriş
  6 Gazlar
  7 Atomun elektron yapısı
  8 Ara Sınav
  9 Periyodik çizelge ve bazı atom özellikleri
  10 Kimyasal bağ: Temel kavramlar, Bağ kuramları
  11 Kimyasal kinetik, Kimyasal dengenin ilkeleri
  12 Asitler ve bazlar
  13 Organik kimyaya giriş: Doymuş hidrokarbonlar, Organik reaksiyonlar ve fonksiyonel gruplar
  14 Alkoller, eterler, aldehitler ve ketonlar
  15 Karboksilik asitler, esterler, aminler ve amidler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster