ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Beslenme biyokimyası, metabolik kontrol ve metabolizmaya giriş
  2 Besin alımı ve enerji metabolizması regülasyonu, Metabolik entegrasyon
  3 Yaşam Ortamı ve Su: Yaşamın moleküler anlamı, aktivasyon enerjisi, su, suyun iyonizasyonu, pH, asitlik ve bazlık, pH?ın biyolojik önemi, tamponlar, suyun biyolojik görevi, izomerler, monomer ve polimer kavramları.
  4 Karbohidratların sınıflandırması, monosakkaritler, disakkaritler, polisakkaritlerin yapıları ve tepkimeleri
  5 Glikoliz, Krebs döngüsü, Pentoz monofosfat yolu
  6 Glikojenez, Glikojenoliz, Glikoeojenez, Karbonhidrat metabolizması bozuklukları
  7 Lipidlerin genel özellikleri, lipidlerin sınıflandırılmaları, lipid türevleri, yağ asitlerinin sınıflandırılmaları
  8 Ara Sınav
  9 Yağ asitlerinin sentezi, yağ asitlerinin oksidasyonu
  10 Fosfolipid, glikolipid, kolesterol ve steroidlerin yapısı, sentezi ve yıkımı
  11 Amino asitler, amino asitlerin özellikleri ve metabolizması
  12 Proteinlerin sınıflandırılması, yapıları, özellikleri ve metabolizması
  13 Üre döngüsü, Amino asitlerin karbon iskeletlerinin metabolizması, , amino asitlerin metabolizma bozuklukları, protein dönüşümü ve dengesi, proteinlerin hormonal kontrolü
  14 Açlık ve Tokluk Metabolizmasında besin öğeleri
  15 Açlık ve Tokluk Metabolizmasında besin öğeleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster