ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Mikrobiyolojinin tanımı, tarihçesi ve önemi, Laboratuvarda uyulması gereken kurallar ve biyogüvenlik
  2 Mikroorganizmaların sınıflandırılması ve adlandırılması, Laboratuvarda kullanılan malzemelerin tanıtımı, mikroskoplar ve kullanımı
  3 Bakterilerin morfolojik, fizyolojik özellikleri, Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri
  4 Bakterilerin genetik özellikleri
  5 Bakterilerin üretildiği ortamlar, antimikrobik maddeler ve duyarlılık-direnç.
  6 Boyama için preperat hazırlama ve bakterilerde boyama yöntemleri
  7 İmmünolojinin tanımı, antijen kavramı
  8 Ara Sınav
  9 İmmün sistem hücreleri ve organları
  10 İmmünglobulinler (Antikorlar)
  11 Bağışık yanıtın oluşumu
  12 Hastane infeksiyonları ve bulaşma yolları
  13 Genel mikoloji ve tıbbi önemi olan mantar enfeksiyonları.
  14 Genel viroloji ve tıbbi önemi olan viral enfeksiyonlar
  15 Genel parazitoloji ve tıbbi önemi olan paraziter enfeksiyonlar
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster