ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Kamu personel yönetiminin tarihi gelişimi, özel kesimdeki personel yönetimi ile kamu personel yönetimi arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
  2 Çağdaş kamu personel yönetimine egemen olan ilkeler: Liyakat, kariyer, sınıflandırma, eşitlik, tarafsızlık, güvence, adil ve yeterli bir ücret.
  3 Personel sistemleri: İşe yönelmiş (kadro) personel sistemi-Kişiye yönelmiş (rütbe) personel sistemi
  4 İnsangücü planlaması, kamu hizmetine giriş, merkezi ve kurumsal sınav sistemleri, istihdam politikaları
  5 İstihdam biçimleri
  6 Kamu görevlilerinin statüsü, 657 sayılı Kanuna göre memurların hakları, ödev ve yükümlülükleri ve uygulanan yasaklar
  7 Memurlara uygulanan disiplin cezaları ve memurların yargılanması, 3628 ve 4483 sayılı kanunlara göre memurların yargılanması
  8 Ara Sınav
  9 Hizmet içi eğitim ve yüksek yöneticilerin yetiştirilmesi
  10 Personelin değerlendirilmesi, sicil sistemi ve çağdaş değerlendirme yöntemleri, yükselme (terfi).
  11 Ücret sistemleri, motivasyon ve ödüllendirme
  12 Kamu personel rejiminin sorunları, reform çabaları ve norm kadro çalışmaları
  13 Yönetsel Etik I: Kamu kesiminde etiğin önemi, etik ikilemler, etik ilke ve standartlar, memurlarda bulunması gereken karakter özellikleri
  14 Yönetsel Etik II: Etik yasası, mal bildiriminde bulunulması, ihbarcılar ve korunmaları, etiğe dayalı karar verme modelleri, etik eğitimi, etik kurulları.
  15 Genel Değerlendirme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster