ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Eski Türklerin Yönetim Anlayışı
  2 İslam Medeniyetinin Etkileri
  3 Selçuklular`da Yönetim
  4 Osmanlı Devleti`nin Niteliği
  5 Osmanlı Devleti`nin Kurumları
  6 Osmanlı Devleti`nin Merkezi ve Taşra Yönetimi
  7 Osmanlılarda Millet Sistemi ve Sosyal Yapı
  8 Ara Sınav
  9 Osmanlı Devlet Yönetiminde Gevşeme ve Bozulma, III. Selim Dönemindeki Gelişmeler
  10 II. Mahmut Dönemindeki Gelişmeler, Tanzimat?ı Hazırlayan Faktörler
  11 Tanzimat Fermanı`nın Niteliği, Tanzimat?ın Uygulanması
  12 Islahat Fermanı, Tanzimat?ta Kamu Yönetimi: Merkezi Yönetim
  13 Tanzimat`ta Kamu Yönetimi: Merkezi Yönetime Yardımcı Kuruluşlar, Mahalli Yönetimi
  14 Osmanlı`dan Cumhuriyete İntikal Eden Miras
  15 Genel Değerlendirme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster