ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İnsan Kavramı
  2 Hak ve hürriyet kavramları, kaynakları ve özellikleri
  3 Batı`da İnsan hak ve hürriyetlerinin tarihi gelişimi
  4 İslam`da İnsan hak ve hürriyetleri ve tarihi gelişimi
  5 Olağanüstü Yönetim Usulleri, BM Sistemi
  6 UNESCO, İLO, İnsan Haklarının Bölgesel düzeyde Korunması, Avrupa İnsan Hakları Sistemi
  7 AGİT, Amerikalılararası Sistem, Afrika İnsan Hakları Sistemi
  8 Ara Sınav
  9 İnsan Haklarının İç Hukukta Korunması
  10 Eşitlik, ayrımcılık yasağı, yaşama hakkı
  11 İşkence, insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele veya cezaya uğramama hakkı, kişi hürriyeti ve güvenliği, özel hayatın gizliliği hakkı
  12 Yerleşme ve Seyahat Hakkı, Düşünce, Din Ve Vicdan Hürriyeti
  13 Toplantı ve gösteri yürüyüşü, dernek kurma hakları, azınlık hakları
  14 Adil Yargılanma hakkı
  15 Genel Değerlendirme
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster