ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Dersin Amacı, Planı ve Kaynakları Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  2 Siyasal Partilerle Alakalı Temel Tanım ve Kavramlar
  3 Siyasal Partilerin Tarihsel Temelleri
  4 Siyasal Partilerin Fonksiyonu
  5 Siyasal Partilerin Hukuksal Statüsü, Kuruluşu, Örgütsel Yapısı ve Tipolojisi
  6 Siyasal Parti Sistemleri ve Siyasal Partilerin Finansmanı
  7 Türkiye`de Siyasal Partiler: II. Meşrutiyet Döneminde Kurulan Siyasal Partiler
  8 Ara Sınav
  9 Mütareke Döneminde Kurulan Siyasal Partiler
  10 Birinci Cumhuriyet Döneminde Kurulan Siyasal Partiler Tek Parti Döneminde ve Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kurulan Siyasal Partiler (I)
  11 Tek Parti Döneminde ve Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Kurulan Siyasal Partiler (II)
  12 Demokrat Parti Döneminde Kurulan Siyasal Partiler
  13 İkinci Cumhuriyet Döneminde Kurulan Siyasal Partiler 1960-1980 Yılları Arasında Kurulan Siyasal Partiler (I)
  14 1980`den Günümüze Siyasal Partiler (II)
  15 1980`den Günümüze Siyasal Partiler (III)
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster