ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Amacı, İçeriği ve Gerekirliliklerine Yönelik Tanıtım
  2 Bilgi, Bilimsel Bilgi, Bilginin Kaynakları, Bilginin Epistemik Boyutu
  3 Bilim, Bilim Felsefesinin Temel Tartışmaları
  4 Temel Kavramlar: Önerme, varsayım, Hipotez, Teori, Kuram
  5 Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Tümevarım, Tümdengelim
  6 Karl Popper ve Yanlışlamacılık
  7 Sosyal Bilimler ve Bilimin Temel Varsayımları
  8 Ara Sınav
  9 Bilimsel Araştırma Süreci
  10 Bilimsel Araştırma Tasarımı
  11 Araştırma Teknikleri
  12 Nicel Araştırma Teknikleri
  13 Nitel Araştırma Teknikleri
  14 Literatür Değerlendirmesi, Kaynakça Gösterimi
  15 Literatür Değerlendirmesi, Kaynakça Gösterimi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster