ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Dersin Amacı, Planı ve Kaynakları Hususunda Genel Bir Değerlendirme
  2 Uygarlığa Ait Temel Tanım ve Kavramlar
  3 Uygarlığın Doğuşu ve İlk Uygarlıklar (Tarih öncesi ve Tarihi Çağlar)
  4 İlkçağ Uygarlıkları: Mezopotamya, Mısır ve Orta Asya Uygarlığı
  5 İran, Hint, Çin ve Anadolu Uygarlığı
  6 Doğu Akdeniz, Yunan ve Helenizm Uygarlıkları ile Roma Medeniyeti
  7 Ortaçağda Avrupa (Feodal toplum, feodalitenin doğuşu ve anlamı)
  8 Ara Sınav
  9 Ortaçağda İslam Dünyası
  10 Ortaçağda İslam Kültür ve Medeniyeti
  11 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti
  12 Modern Avrupa`nın Doğuşu (Avrupa`da Aydınlanma süreci, Rönesans ve Reform Hareketleri)
  13 Modern Dönemde Avrupa (Batı Avrupa ve Devrimler)
  14 Modern Dönemde İslam Dünyası: Ortadoğu
  15 Modern Dönemde İslam Dünyası: Ortadoğu Türkiye
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster