ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Giriş: Ceza muhakemesi hukukunun gayesi, görevi, temel özellikleri, kaynakları, yorumu
  2 Ceza muhakemesi yasalarının zaman, kişi ve yer yönünden uygulanması
  3 Ceza muhakemesi şartları
  4 Soruşturma evresinin işlevi ve özellikleri suç şüphesi, şüphenin öğrenilmesi yolları, soruşturma evresinin özellikleri
  5 Soruşturma evresinin süjeleri iddia makamı (savcı, kolluk, savcı kolluk ilişkileri)
  6 Savunma makamı şüpheli, sanık, hakları, yükümlülükleri
  7 Müdafii, hak, yetki ve yükümlülükleri
  8 Ara Sınav
  9 Soruşturma evresinde delillerin toplanması beyan delili (şüpheli ve sanık beyanı, tanık beyanı, tanığın hakları)
  10 Belge ve belirti delilleri
  11 Koruma tedbirleri yakalama, gözaltı, tutuklama, adli kontrol
  12 Arama, elkoyma, iletişimin denetlenmesi
  13 Teknik araçla izleme ve koruma tedbirleri nedeniyle tazminat
  14 Soruşturmadan sonuç çıkartılması: İddianame düzenlenmesi, takipsizlik kararı, uzlaşma
  15 Iddianamenin değerlendirilmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster