ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 `Güvenlik` Kavramı, Gelişimi ve Dönüşümü: Güvenliğin Kavramsal Analizi ve Güvenlik Felsefesi
  2 Güvenlik Çalışmaları ve Ekolleri 1: Geleneksel Güvenlik Yaklaşımı
  3 Güvenlik Çalışmaları ve Ekolleri 2: Yeni Güvenlik Yaklaşımı
  4 Güvenlik Teorileri 1: Realist & Neorealist Okul, Kopenhag Okulu ve Güvenlikleştirme Teorisi, Sosyal İnşacı Güvenlik Kuramı, Eleştirel Güvenlik Çalışmaları Ekolü
  5 Güvenlik Teorileri 2: Yapılandırmacı Yaklaşım & Yapısal İdealizm, Postmodern Yaklaşım, Ekopolitik Yaklaşımlar, Feminist Yeni Güvenlik Anlayışı, İnsani Güvenlik Yaklaşımı
  6 `Kamu Güvenliği` Kavramı: Ulusal ve Uluslararası Güvenlik
  7 Ulusal Güvenlik Alanı Kapsamında İç ve Dış Tehdit Tanımlamaları
  8 Ara Sınav
  9 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Toplumsal Olaylar
  10 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Terörizm ve Ayaklanma I
  11 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Terörizm ve Ayaklanma II
  12 Kamu Düzeni ve Güvenliği Açısından Psikolojik Savaş Faaliyeti ve Uygulamaları
  13 Toplumsal Güvenlik ve Kent Güvenliği
  14 Türkiye`de Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapılanması I/Türkiye`de Güvenlik Bürokrasisi I
  15 Türkiye`de Güvenlik Sisteminin Kurumsal Yapılanması II/ Türkiye`de Güvenlik Bürokrasisi II
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster