ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Temel Kavramlar: Toplumsal Hareketler, Kolektif Davranış, Toplumsal Değişim ve Aktivizm
  2 Toplumsal Hareketlerin Doğuşu ve Tarihsel Gelişimi
  3 Toplumsal Hareket Biçimleri, Nitelikleri ve Aşamaları
  4 Toplumsal Hareket Kuramları I
  5 Toplumsal Hareket Kuramları II
  6 Yeni Toplumsal Hareketler: Eski ve Yeni Toplumsal Hareketlerin Karşılaştırılması
  7 Yeni Toplumsal Hareketlerin Nitelikleri, Temel Dinamikleri ve Siyasal Rolü
  8 Ara Sınav
  9 Yeni Toplumsal Hareketlerde İtici Güçler: Küreselleşme, Neo-Liberalleşme Süreçleri ve Sivil Toplum Tartışmaları
  10 Sosyal Medya ve Toplumsal Hareketler: Medya ve Aktivizm
  11 Yeni Toplumsal Hareketler ve Kimlik
  12 Küresel Yeni Sosyal Hareketler ve Savaş Karşıtlığı: Barış Hareketleri
  13 Çevrecilik ve Çevre Hareketleri
  14 Toplumsal Hareketlerin Yerel ve Küresel Etkileri: Toplumsal Hareket Örnekleri
  15 Türkiye`de Toplumsal Hareketler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster