ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal Cinsiyete Giriş: Teori ve Kavramlar
  2 Feminist Teorinin Kısa Tarihi 1
  3 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliklerine Farklı Yaklaşımlar: Liberal Yaklaşım, Marksist Yaklaşım Ve Post Modernist Yaklaşım
  4 Feminist Teorinin Kısa Tarihi 2
  5 Toplumsal Cinsiyeti Öğrenmek ve Uygulamak
  6 Toplumsal Cinsiyet ve Kamusal Alan
  7 Toplumsal Cinsiyet ve Medya
  8 Ara Sınav
  9 Eğitimde Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  10 Masallar ve Toplumsal Cinsiyet
  11 Ailede Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  12 İş yaşamında Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği
  13 Erkeklikler
  14 Kadına Yönelik Şiddet
  15 Değişen toplumsal cinsiyet rolleri
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster