ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplumsal düzen, toplumsal düzen kuralları ve hukukun toplumsal düzen kuralları arasındaki yeri, ilişkisi ve ayırt edici yanları
  2 Hukukun kaynakları
  3 Uygulama yönünden yazılı hukuk kuralları
  4 Kişilik ile Özel ve Tüzel Kişilik kavramlarının açıklanması
  5 Kişilerin Adları
  6 Akrabalık
  7 Konut
  8 Ara Sınav
  9 Aile
  10 Miras
  11 Eşya ve Mülkiyet
  12 Sözleşmeler
  13 Sorumluluk
  14 Borç
  15 İnsan Hakları ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster