ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Anayasa nedir, neden ortaya çıkmıştır? Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 1-15.
  2 Anayasa ve Anayasal belge farkı Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 15-80.
  3 Özgürlükler Hukuku I İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, imge kitabevi, 1, s. 1-272.
  4 Özgürlükler Hukuku II İbrahim Kaboğlu, Özgürlükler Hukuku, imge kitabevi, 1, s. 1-272.
  5 Devlet Biçimleri İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 162-185.
  6 Siyasal Rejimler Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 424-537.
  7 Siyasal Rejimler Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 424-537.
  8 Ara Sınav
  9 Anayasa Yargısı İbrahim Kaboğlu, Anayasa Yargısı, İmge Kitabevi, s. 1-280.
  10 Anayasa Şikayeti Sibel İnceoğlu, Anayasa Mahkemesi`ne Bireysel Başvuru, On iki levha, s. 1-350.
  11 İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi İbrahim Kaboğlu, Anayasa Hukuku Dersleri, s. 255-324.
  12 Uluslararası Andlaşmaların İç Hukuka Etkisi Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 93-101.
  13 İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Sibel İnceoğlu, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Anayasa, Beta Yayınları, s. 1-624.
  14 Demokratik devletlerde Anayasa Arayışları Erdoğan Teziç, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, s. 177-200.
  15 İnsan Hakları Rona Aybay, İnsan Hakları Hukuku, Bilgi Üniversitesi Yayınları, s. 176.
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster