ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Çalışma ekonomisine giriş
  2 Ekonomik sistemin bir alt sistemi olarak Çalışma Ekonomisi
  3 Boş zaman teorisi, emek arzı ve boş zaman teorilerinin sınırlayıcıları
  4 İşgücüne katılma oranı kavram ve kararlar
  5 Türkiye?de işgücüne katılma oranının seyrinin ekonomik ve sosyal analizi
  6 Kısa dönemde emek talebi
  7 Uzun dönem emek talebi
  8 Ara Sınav
  9 Emek talebini etkileyen faktörler
  10 Emek talebi esneklikleri
  11 Türkiye?de istihdam
  12 İstihdam ve ücretler
  13 Ücret teorileri
  14 Ücretlerin belirlenmesi
  15 Ücret farklılıkları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster