ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 İstihdam ve İşsizlikle İlgili Kavramların Tanımlanması
  2 Emek Piyasası ve Özellikleri
  3 Aktif Nüfus, İş Gücü, İstihdam, İş Gücüne Katılım Oranı (İKO), Bağımlılık Oranı, Eksik İstihdam
  4 İstihdam ve İşsizlik Kavramının Teorik Temelleri, Klasik Okul (Klasik İstihdam Teo.) Klasik Modelde İş Gücü Piyasası
  5 İstihdam ve İşsizlik, Keynesyen Okul, Neo-Klasik Okul, Yapısalcı Okul
  6 Çağdaş İktisadi Yaklaşımlar
  7 Üretim İlişkileri ve İstihdam
  8 Ara Sınav
  9 İstihdam sorunları; Eksik İstihdam
  10 İşsizlik; İşsizlik Tanımı, Oranı, Ölçülmesi
  11 İşsizlik Türleri (Gizli, Açık, Geçici, Yapısal, Konjonktürel, Mevsimlik)
  12 İstihdam ve İşsizliğin Mikroekonomik Analizi; Firma İş Gücü Arz ve Talebi
  13 İstihdam ve İşsizliğin Makroekonomik Analizi
  14 Dünyada İstihdam ve İşsizlik
  15 Türkiye?de İstihdam ve İşsizlik
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster