ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Dersin Tanıtımı ve Temel Kavramların İncelenmesi
  2 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Tarihsel Gelişimi
  3 İş Kazaları-Modelleri ve Meslek Hastalığı-Türleri
  4 İş Kazası ve Ergonomi İlişkisi
  5 İş kazalarında ilk yardım
  6 İş kazalarında ilk yardım
  7 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sosyal ve Ekonomik Boyutu
  8 Ara Sınav
  9 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu 1: Anayasa ve Yasalar
  10 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Hukuksal Boyutu 2: Yönetmelikler
  11 Avrupa Birliği`nde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  12 İş Güvenliği Davranışı ve İş Güvenliği Kültürü
  13 İnsan Kaynakları Yönetimi Açısından İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği
  14 İş Hijyeni ve Kişisel Koruyucu Donanımlar
  15 Risk Yönetimi ve OHSAS/TS 18000 Standardı
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster