ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 AB Sosyal Politikasının Kökleri
  2 AB Sosyal Politikasının Doğuşu
  3 AB`de Sosyal Politikanın Kurumsallaşması
  4 AB Karar Organları
  5 AB Sosyal Politikasının Gelişimi
  6 Lizbon Anlaşması Sonrasında AB Sosyal Politikası
  7 AB `deSosyal Politika Yönergeleri
  8 Ara Sınav
  9 AB Temel Haklar Şartı
  10 AB`nde Temel Sosyal Hakların Korunması
  11 Türkiye`de Sosyal Politika
  12 Türkiye`nin AB Sosyal Politikasına Uyumsuzluğu
  13 AB Sosyal Politikasının Yorumlanması Sorunu
  14 AB Uyum Yasaları ve Sosyal Politika
  15 AB Sosyal Politikası ve Sendikal Hak ve Özgürlükler
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster