ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Toplu iş hukukunun konusu, ortaya çıkışı, gelişimi, temel ilkeleri, Toplu iş hukukunun özel ve genel kaynakları
  2 Temel kavramlar: işçi, işveren, işveren vekili, işyeri ve işletme, alt işverenlik Sendikalar hukuku: kavramlar, örgütlenme düzeyleri
  3 Sendikaların kuruluşu
  4 Üyelik ( şartları ve kazanılması, üyenin hak ve borçları), üyeliğin kaybedilmesi
  5 Sendikalar hukukunda güvenceler
  6 Sendikaların faaliyetleri; serbest ve yasak faaliyetler, çalışma hayatına ilişkin faaliyetler-sosyal faaliyetler, sendikacılık ve siyaset
  7 Sendikaların gelir ve giderleri, sendikaların sona ermesi ve faaliyetinin durdurulması, Toplu iş sözleşmesi: sözleşme özerkliği, sözleşme türleri, yorumlanması
  8 Ara Sınav
  9 Toplu iş sözleşmelerinin yapılması; ehliyet ve yetki, pazarlık ve anlaşma; sözleşmenin değiştirilmesi, sona ermesi
  10 Toplu iş sözleşmelerinin içeriği ve uygulama alanı
  11 Toplu iş uyuşmazlıkları: türleri (arabuluculuk, tahkim ve bunların türleri)
  12 İş mücadeleleri: grev ve lokavt, unsurları, yasal ve yasadışı grev ve lokavt, uygulanmaları
  13 Grev yasakları ve grevin yasaklanması, ertelenmesi, sona ermesi
  14 Grev Türleri
  15 Yasal ve yasadışı grev ve lokavtın sonuçları
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster