ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Büyül Selçuklulardan önce Ortadoğu ve Anadolu
  2 Sasaniler dönemi İran coğrafyasında kültür
  3 Emeviler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  4 Abbasiler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  5 Tahirilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  6 Samaniler döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  7 Büveyhilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  8 Ara Sınav
  9 Büveyhilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  10 Gaznelilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  11 Selçuklular döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  12 Harzemşahlardöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  13 Moğollar döneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  14 Timurilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  15 Timurilerdöneminde İran coğrafyasında kültür ve medeniyet
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster