ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ - Bologna Bilgi Sistemi


 • Ders Akışı
 • Hafta Konular Ön Hazırlık
  1 Derse Giriş ve İşleyiş Metotlarının Anlatılması
  2 Osmanlı Arşivleri ve Osmanlı dönemine ait belge bulunduran diğer resmi ve özel kurum arşivleri hakkında bilgi verilmesi
  3 Yazı Malzemeleri, kâğıt, kalem, kalemtıraş, mürekkep ve diğer yazı malzemeleri hakkında bilgi verilmesi
  4 Aklâm-ı site (altı çeşit yazı) ile Osmanlılar tarafından kullanılan diğer yazı çeşitleri divanî, divanî kırması, rika, talik, siyakat, vs. tanıtılması ve şekil özellikleri hakkında bilgi verilmesi
  5 Padişahların bizzat yazdığı belgeler veya onlar adına yazılan belgeler ve çeşitleri hakkında bilgi verilmesi
  6 Fermanlar ve ferman örneklerinin okutulması
  7 Beratlar ve berat örneklerinin okutulması
  8 Ara Sınav
  9 Hatt-ı Hümayunlar ve hatt-ı hümayun örneklerinin okutulması
  10 Hatt-ı Hümayunlar ve hatt-ı hümayun örneklerinin okutulması
  11 İrade-i Seniyye ve irade-i seniyye örneklerinin okutulması
  12 Name-i Hümayun örneklerinin okutulması
  13 Ahidnâme-i Hümayun ve Muahede örneklerinin okutulması
  14 Sebeb-i Tahrir Hükmü örneklerinin okutulması
  15 Sebeb-i Tahrir Hükmü örneklerinin okutulması
  Çankırı Karatekin Üniversitesi  Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  @   2017 - Webmaster